Peti projektni sastanak u sklopu projekta "Civil Protection Emergency DSS Based on Citizens Journalism to Enhance Safety of Adriatic basin - E-CITIJENS"

27. i 28. travnja u Centru za kreativne industrije održan je Peti projektni sastanak u sklopu projekta "Civil Protection Emergency DSS Based on Citizens Journalism to Enhance Safety of Adriatic basin - E-CITIJENS" sufinanciranog iz programa Interreg CBC Italija-Hrvatska 2014.-2020.

Uz Agenciju za ruralni razvoj Zadarske županije, koja je  ujedno i organizator sastanku, sudjelovale su i sljedeće partnerske organizacije: Regija Molise, Splitsko-dalmatinska županija, Regija Veneto, Sveučilište u Splitu - Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Općina Pescara, Jadransko-jonska euroregija, EEIG Eurelations, Sveučilište u Bolonji i Grad Dubrovnik. 

 


Ispis