Dvorana 3

Služi za održavanje poslovnih sastanaka te održavanje raznih edukacija, treninga, radionica, brainstorminga itd. a koji potiču suradnju između korisnika usluga inkubatora međusobno te između korisnika usluga i njihovih poslovnih partnera. Dvorana za sastanke opremljena je odgovarajućom opremom. Naime, u dvorani se nalaze po 2 zvučnika uz projekcijsko platno na visini cca 2 m, na strop ovješeni projektor spojen na priključnu kutiju, na koju se može spojiti prijenosna oprema s audio i video signalom (računalo s HDMI ili D15 ili DVI konektor, video reproduktor i sl).

Cijena najma po satu/danu:

  • Dvorana za sastanke (Dvorana3) 50m2 sa 32 sjedeća mjesta, opremljena projektorom, platnom i zvučnicima – 150kn/h; 800kn/dan*

*jedan radni dan iznosi 8 sati


Ispis