Dvorane 1 i 2

Prva dvorana je kapaciteta 14 sjedećih mjesta dok je druga nešto veća i kapaciteta je 18 mjesta. Modularne su te se, prema potrebi, mogu pretvoriti u jednu veću (Dvorana 3).

Dvorana 2 se može koristiti i kao foto studio.

Služe za održavanje poslovnih sastanaka te održavanje raznih edukacija, treninga, radionica, brainstorminga itd. a koji potiču suradnju između korisnika usluga inkubatora međusobno te između korisnika usluga i njihovih poslovnih partnera.

Dvorane za sastanke opremljene su odgovarajućom opremom. Naime, u dvoranama se nalaze po 2 zvučnika uz projekcijsko platno na visini cca 2 m, na strop ovješeni projektor spojen na priključnu kutiju, na koju se može spojiti prijenosna oprema s audio i video signalom

(računalo s HDMI ili D15 ili DVI konektor, video reproduktor i sl).

Cijene najma po satu/danu:

  • Dvorana za sastanke (Dvorana 1) 25m2 sa 14 sjedećih mjesta, opremljena projektorom, platnom, zvučnikom – 70kn/h; 400 kn/dan*
  • Dvorana za sastanke (Dvorana 2) 25m2 sa 18 sjedećih mjesta, opremljena projektorom, platnom, zvučnikom – 70kn/h; 400 kn/dan*

*Jedan radni dan iznosi 8 sati


Ispis