Postani stanar

Prijavi se popunjavanjem obrasca ovdje postani dio zajednice razvoja poduzetništva u sektoru kreativne i kulturne industrije Zadarske županije!

 

Pravo na korištenje podrške i usluga inkubacije ostvaruju sljedeće kategorije korisnika:

 

Kategorija korisnika

Poduzetnici

Fizičke osobe s namjerom osnivanja poduzeća

Administrativni kriteriji

 • ima registrirano sjedište poslovnog subjekta u Zadarskoj županiji ili ima registriranu podružnicu u Zadarskoj županiji;
 • je u većinskom (min 51%) krajnjem stvarnom vlasništvu fizičkih osoba s prebivalištem u RH;
 • ima najmanje jednog, a najviše deset zaposlenika,
 • ima status poduzetnika početnika (do 36 mjeseci),
 • nema registriran poslovni subjekt i nema vlasničke udjele u drugim poslovnim subjektima,
 • ima prebivalište ili boravište na području Zadarske županije
 • punoljetna, poslovno sposobna

Usklađenost s prioritetnim sektorima

 • obavljaju djelatnost iz područja kreativnih i kulturnih industrija u pod-sektorima KKI; (Računalni programi, igre i novi mediji, arhitektura, dizajn, film, produkcija, fotografija, umjetnost, glazba i izvedbene umjetnosti, oglašavanje i tržišno komuniciranje, elektronički mediji, izdavaštvo) ili obavljaju djelatnosti u sektorima povezanim s kreativnim i kulturnim industrijama.

Ljudski potencijali

 • kandidat treba imati kvalificirano osoblje na raspolaganju
 • voditelj tima/direktor (za inkubacijski program) ili voditelj tima/kandidat (za predinkubacijski program) treba posjedovati naglašeni entuzijazam za poduzetništvo, a dosadašnjim iskustvom dokazuje sposobnost vođenja i upravljanja projektima

Tržišni potencijal

 • potencijal rasta i razvoja
 • potencijal za nova zapošljavanja i/ili izvozni potencijal

 

*Ostalim poduzetnicima koji zadovoljavaju gore navedene uvjete (osim statusa poduzetnika početnika), može se odobriti korištenje poslovnog ureda ili radnog mjesta u zajedničkom radnom prostoru/coworkingu ukoliko za to postoji slobodan prostor.


Ispis