Multifunkcionalna dvorana

Uncategorised Hitova: 2271

U okviru centra na raspolaganju je multifunkcionalna dvorana kapaciteta 140 sjedećih mjesta. Raspolaže pozornicom površine 32,5 m2 te režijom površine 29 m2.

Dvorana se nalazi na 3. katu zgrade. Opremljena je tehnološkom opremom i sustavom za potrebe održavanja predavanja, konferencija, kazališnih programa, koncerata, video projekcija i sličnih sadržaja prema grupama:

Uz multifunkcionalnu dvoranu nalazi se prostor za tehniku i projektor, odnosno prostor za režiju.

Multifunkcionalna dvorana služi i kao prostor za snimanje odnosno ima tzv. green room  u kojem se mogu npr. snimati reklame kao i educirati buduće filmske djelatnike

Usluga najma multifunkcionalne dvorane može biti pružena na više načina:

        uz nadzor djelatnika Centra (uz osnovnu tehničku podršku po potrebi) ili

        uz naprednu tehničku podršku djelatnika Centra (upravljanje audio sustavom, upravljanje scenskom rasvjetom i slično).

Ova usluga uključuje mogućnost korištenja fiksne opreme koja se nalazi u multifunkcionalnoj dvorani od strane korisnika koji je unajmio dvoranu na određeno vrijeme, dok je prijenosna oprema dostupna za najam prema cijenama definiranim cjenikom.

Multifunkcionalna dvorana se također može koristiti i kao foto studio.

Najam dvorane može biti cjelodnevni ili po satu.

Cijena najma po satu/danu:

*1 radni dan iznosi 8 sati

 

Ispis