Dvorana 4 (IT dvorana)

Uncategorised Hitova: 5043

Dvorana je opremljena IT opremom potrebnom za edukaciju (stručne seminare).

Unutar mobilnog informacijskog sustava dostupno je 6 profesionalnih 48“ LCD LED ekrana s video reproduktorima na prijenosnim stalcima.

Cijena najma po satu/danu:

*jedan radni dan iznosi 8 sati

Ispis