KREDITOM DO USPJEHA putem subvencioniranja kamata na kredite u Zadarskoj županiji

  • Krediti se odobravaju za sljedeće namjene:

- kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata

- kupnju nove opreme ili novog dijela opreme.

  • Županija će za odobrene kredite prema Programu subvencionirati kamatnu stopu u visini od 2,00 % godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita (razdoblje korištenja, počeka i otplate).
  • Visina kredita može biti od 000,00 do 400.000,00 eura (najviše jedan kredit po korisniku),
  • Financiranje obrtnih sredstava može se odobriti u iznosu od 10% (za uslužne djelatnosti) i 20% (za proizvodne djelatnosti) od iznosa ukupno odobrenog kredita.
  • Rok otplate kredita može biti do 10 godina.
  • Poček na otplatu kredita je do dvije (2) godine, a uključen je u rok otplate.

Pravo na podnošenje prijava su poslovni subjekti privatnog sektora (d.o.o., j.d.o.o., obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost i profitne ustanove) koji ispunjaju uvjete Programa KREDITOM DO USPJEHA putem subvencioniranja kamata na kredite u Zadarskoj županiji.

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za subvenciju kamate sukladno Programu KREDITOM DO USPJEHA putem subvencioniranja kamata na kredite u Zadarskoj županiji

OBJAVLJENO 23. svibnja 2023. godine


Ispis