POZIV na besplatnu informativnu radionicu „Osnove intelektualnog vlasništva za MSP-ove“

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija organizira besplatnu informativnu radionicu naziva „Osnove intelektualnog vlasništva za MSP-ove“. Sudionici će saznati koja je vrijednost, definicija i struktura intelektualnog vlasništva, upoznat ćemo se s problematikom poduzetništva u RH i intelektualnog vlasništva, upravljanjem intelektualnim vlasništvom i saznati koja je uloga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo RH.

Predavačica Marina Splivalo, diplomirana je pravnica i savjetnica u društvu EMDA d.o.o., Zagreb koje se bavi savjetovanjem u EU fondovima. Ima više od 10 godina praktičnog iskustva u savjetovanju i davanju pravnih mišljenja vezano za autorsko pravo, uključivo izradu autorsko-pravnih ugovora i tumačenje propisa kojima se uređuje autorsko pravo i njegova zaštita. Davala je pravna mišljenja i savjete vezano za autorsko pravo kao osnovu primjene pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave. Ujedno je stručnjak za pripremu i provedbu postupaka javne nabave te izvršavanje prava i obveza iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Za vrijeme rada u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) radila je kao osoba za nepravilnosti i donosila odluke o postojanju/nepostojanju nepravilnosti. Redovito drži edukacije u području upravljanja EU projektima, javne nabave, intelektualnog vlasništva te pravnog i institucionalnog okvira za provedbu EU projekata u Hrvatskoj. Radionica će se održati u srijedu, 29. rujna s početkom u 18:00 sati u Centru za kreativne industrije na adresi Put Murvice 3A u Zadru.

PROGRAM

17.50 Registracija sudionika

18.00 Pozdravni govor (Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija)

18.05 Informativna radionica „Osnove intelektualnog vlasništva“

20.00 Pitanja i odgovori

Usluge informiranja MSP-ova i povezivanje subjekata na području Zadarske županije financiraju se projektom „Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u Zadarskoj županiji“. Usluge se obavljaju za potrebe adresiranja problema nedostatka pružanja usluga informiranja i povezivanja MSP-ova u nepoljoprivrednim djelatnostima na području Zadarske županije te su izravan odgovor na kontinuiranu potražnju za određenim uslugama poduzetničkih potpornih institucija.

Cilj projekta je rast i razvoj poslovanja pružanjem usluga informiranja i povezivanja za MSP-ove na području Zadarske županije. Ostvarenjem neposrednih rezultata projekta želi se doprinijeti jačanju poduzetničkih vještina i kompetencija te pozitivnog poduzetničkog okruženja.


Ispis