Previous Next

Objavljena javna nabava za izvođača radova na zgradi Centra za kreativne industrije

U tijeku su pripremni radovi za početak izgradnje Centra za kreativne industrije te je uklonjena  zgrada nekadašnje tekstilne škole na Relji nakon čega će uslijediti zaštitna arheološka istraživanja. U međuvremenu javnom nabavom traži se izvođač radova.

 

Procijenjena vrijednost izgradnje novog centra iznosi 12.703.035,32 kn bez PDV-a, a rok za izvođenje radova je 260 dana od dana uvođenja u posao. Ukupna vrijednost projekta izgradnje, opremanja i uspostave Centra za kreativne industrije je 24 milijuna kuna od čega je iz Europskog fonda za regionalni razvoj županijskoj razvojnoj agenciji INOVAciji dodijeljeno 19,97 milijuna kuna.  Cilj projekta kojeg INOVAcija provodi u partnerstvu sa Zadarskom županijom je uspostaviti specijalizirani poslovni inkubator za kreativnu industriju s težištem na audiovizualnu industriju i IT industriju koji će podići konkurentnost navedenog sektora gospodarstva i povećati zaposlenost.  Sektor kreativne industrije prepoznat je kao sektor koji ima znatan potencijal za razvoj u Zadarskoj županiji i Gradu Zadru te je podržan i uvršten u strateške dokumente Zadarske županije i Grada Zadra.


Ispis