Otvoren COOP Poziv Kreativne Europe- Kultura

Otvoren je Poziv na dostavu prijedloga za Europske projekte suradnje s rokom za predaju projektnih prijedloga 31. ožujka 2022. godine u 17:00 CET.

Potpora za Europske projekte suradnje odnosi se na transnacionalne projekte koji uključuju kulturne i kreativne organizacije iz različitih zemalja koje sudjeluju u Programu. Kroz ovaj Poziv će se pružiti kulturnim organizacijama svih veličina mogućnost koprodukcije, suradnje, eksperimentiranja, uvođenja inovacija, mobilnosti te razmjene znanja i iskustava. Podržat će se projekti koji će uključivati raznolikost djelatnika u različitim kulturnim i kreativnim sektorima, za provođenje širokog spektra aktivnosti i inicijativa, a imat će mogućnost obuhvatiti jedan ili više kulturnih i kreativnih sektora, te biti interdisciplinarni.

Cilj Poziva je osigurati bolji pristup europskoj kulturi i umjetničkim djelima te promicati inovacije i kreativnost:

Transnacionalno stvaralaštvo i cirkulacija: jačanje transnacionalne suradnje i prekogranične dimenzije stvaranja, cirkulacije i vidljivosti europskih djela te mobilnost subjekata u kulturnim i kreativnim sektorima.

Inovacija: poboljšanje kapaciteta europskih kulturnih i kreativnih sektora, poticanja talenata, uvođenja inovacija, napredovanja, otvaranja radnih mjesta i ostvarivanja rasta.

Projektni prijedlozi mogu se baviti jednim (ili najviše dvama) od navedenih prioriteta:

Publika - povećati pristup i sudjelovanje u kulturi, angažirati publiku fizički i digitalno;

Socijalna uključivost - promicati društvenu osjetljivost i poboljšati društvenu uključivost u/kroz kulturu, s naglaskom na umjetnike i djelatnike u kulturi s invaliditetom, pripadnike nacionalnih manjina i društveno marginaliziranih skupina;

Održivost - u skladu s Europskim zelenim planom i Novim europskim Bauhausom - sustvarati, usvojiti i širiti ekološki prihvatljivije prakse, te podići svijest o održivom razvoju kroz kulturne aktivnosti;

Digitalni pristup: pomoć europskim kulturnim i kreativnim sektorima da pokrenu ili ubrzaju digitalnu tranziciju kao odgovor na krizu COVID-19;

Međunarodna dimenzija: izgradnja kapaciteta unutar europskih kulturnih i kreativnih sektora, uključujući lokalne organizacije i mikroorganizacije, za djelovanje na međunarodnoj razini – u Europi i šire;

Sektorski prioritet – jačanje kapaciteta istaknutih sektora

Za ovaj Poziv na dostavu prijedlogu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu EUR 68.607.267, a predviđa se sufinanciranje oko 130 projektnih prijedloga.

Detaljnije o Pozivu doznajte ovdje (http://deskkultura.hr/hr/natjecaji/natjecaji/potpora-za-europske-projekte-suradnje-2022)


Ispis